Assessorament Fiscal

Assessorament fiscal i gestió tributària integral per empreses, emprenedors i particulars.

 

En particular ens ocupem de fer la planificació, l’anàlisi d’opcions i l’avaluació dels riscos fiscals, l’estudi de les càrregues fiscals i les possibles millores, així com adaptació als canvis normatius, l’assessorament i la representació en processos d’inspecció i gestió tributària i la resolució de consultes de tot tipus.

 

Pel que fa a la gestió dels tributs, ens encarreguem de confeccionar i tramitar els formularis administratius corresponents, siguin de persones físiques o jurídiques.

També ens ocupem de la confecció i tramitació dels escrits, de les reclamacions i recursos que calgui fer, en via administrativa, davant el tribunal econòmic administratiu o en via contenciosa, assolint, si cal, la representació de l’obligat tributari.

 

 

Detall de serveis:

 

 ·         Confecció i tramitació de tot tipus d’impostos

 

ü  AEAT: Societats, Renda, Patrimoni, IVA...

  

ü  ATC: Successions, Donacions, Transmissions Patrimonials, AJD...

 

ü  Tributs locals

 

ü  Altres

 

·         Expedients d’ajornament i fraccionament

 

·         Expedients de recaptació executiva

 

·         Estimació objectiva i registres obligatoris per IVA

 

·         Atenció de requeriments i notificacions rebudes, ordres d’embargament, etc

  

·         Servei de gestió integral de comunicacions amb AEAT i notificacions personalitzades

 

·         Representació davant Gestió Tributària i davant la Inspecció de Tributs

 

·         Representació processal, davant el Tribunal Econòmic Administratiu, el Tribunal Contenciós  

       Administratiu, el Tribunal Suprem o les instàncies de la Unió Europea