Consultoria Informàtica

Consultoria informàtica i assessorament en la implantació de sistemes de gestió empresarial, especialment de ERP i pàgines WEB.

 

Facilitem l’accés a la gestió integral de dades de l’empresa en un entorn informatitzat modern que permet assegurar immediatesa i disposició de la informació. És el que s’anomena ERP. A través d’aquest sistema les dades entren un sol cop i quan es tracten projecten les seves conseqüències sobre tots els processos, i si es modifiquen, es modifiquen a tots els llocs afectats de manera simultània, i per fer-ho calen les autoritzacions previstes pel administrador del sistema.

 

També facilitem la disposició i manteniment de pàgines WEB i dominis d’Internet als nostres clients, per que amb els mateixos accedeixin a la xarxa i es posicionin de forma idònia amb els seus bens i serveis, i tenim cura de les seves comunicacions telemàtiques i de potenciar les possibilitats del seu comerç electrònic.

 

 

Detall de serveis:

 

·         Implantació de ERP (amb A3ERP)

 

·         Pàgines WEB

 

·         Allotjament de webs

 

·         Comerç electrònic

 

·         Serveis interactius

 

·         Creació d’intranets