Assessorament Mercantil

Assessorament mercantil i gestió de societats en general.

 

Ens cuidem de la constitució i posta en funcionament de tota mena de societats mercantils, des dels tràmits inicials, com és la disposició d’un nom per poder constituir, fins a la fi del procés, incloent tots els professionals i suplerts necessaris, com notari, registre mercantil, publicació BORME i llibres oficials.

 

Fem el mateix en referència a les modificacions estatutàries, els canvis de domicili, les fusions, les escissions i tota mena de canvis que es poden produir a les societats.

 

També assessorem la redacció dels documents mercantils més diversos, com contractes, compravendes, garanties, etc., fem les cerques que calguin als registres mercantils o de bens mobles o immobles, així com els tràmits de propietat industrial (registres de patents, marques i noms comercials).

 

Ajudem en la confecció dels comptes anuals de les empreses i ens ocupem del seu dipòsit al registre mercantil que correspongui.

 

Assessorem els processos de concurs de creditors.

 

Assessorem i gestionem les convocatòries de Junta General, portem la Secretaria i ens ocupem de la redacció i formalització dels documents oficials com actes i certificacions.

 

 

Detall de serveis:

 

·         Constitució i posta en funcionament de societats (lliurament claus en mà)

 

·         Redacció i modificació d’estatuts socials

 

·         Redacció de pactes extra societaris

 

·         Elaboració de propostes de comptes anuals pels administradors de la societat

 

·         Redacció d’acords d’ampliacions i reduccions de capital

 

·         Concepció i redacció de protocols d’apoderaments socials

 

·         Concepció i redacció de models contractuals de tipus mercantil

 

·         Actuacions com a secretaria social

 

·         Concursos de creditors

 

·         Franquícies

 

·         Comerç internacional